5.2.15

Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το 14ο Γυμνάσιο Πειραιά και το Ανοικτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά